W naszej ofercie znajdziecie 3 oddzielne wersje programu. Ilość, zakres pytań, ich treść, czas przeznaczony na egzamin są w każdej z nich …
uprawnienia-budowlane.com